SITEMAP

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Current Range: 34 / (187474 - 187551)

187474. หน้าหลัก
ข าวประกาศจากสำน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ. ด รายละเอ ยดโครงการและลงทะเบ ยนเข าร วมงาน. สำน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร. Academic Resources and Information Technology Center (ARITC). ข อม ลสำน กว ทยบร การฯ. ประว ต ความเป นมา. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ. สถานท /ข อปฏ บ ต. ข าวประชาส มพ นธ. บร การสำน กว ทยบร การฯ. วารสาร/ส งพ มพ ต อเน อง. ม มความร ตลาดท น. 1 เด อน 1 รางว ล. ส บค น OPAC. ว ทยาน พนธ TRU. ค นหาราชก จจาน เบกษา. ห องสม ดส เข ยว. ร จ กอาเซ ยน. เอกสารเก ยวก บอาเซ ยน.
library.tru.ac.th
187475. Pickler Memorial Library - Truman State University
Today's Hours: 7:30 am - 1:00 am. Study Spaces and Computers. Search the Library Catalog. Search EBSCO Academic Search Complete. You must be on the Truman network when searching. Journal by title or ISSN. Title contains all words. DVDs and other Media in the library. CDs and other Media in the library. Today: 7:30 am - 1:00 am. Tomorrow: 7:30 am - 1:00 am. Click for Full Schedule. 2017 Truman State University • 100 East Normal Avenue • Kirksville, Missouri 63501 • 660-785-4000.
library.truman.edu
187476. The Shepherd's Bible College Library Catalog
Log in to Your Account. The Shepherd's Bible College Library. Your cart is empty. BL211 Exegetical Greek 1. TH312 Cults and False Religions. PS511 Introduction to Missions. BE212 New Testament Survey 2. BE211 New Testament Survey 1. BE111 Old Testament Survey 1. BE112 Old Testament Survey 2. TH112 Theology Survey 2. TH111 Theology Survey 1. Log in to Create Your Own Lists. Welcome to The Shepherd's Bible College Library. Phone: 06 873 0057 ext 709. 354 Te Aute Road. Log in to Your Account:.
library.tsbc.org.nz
187477. Welcome to Townsville Catholic Education Office
Welcome to Townsville Catholic Education Office. Search for Site Name. Catholic Education Office Library. Good Shepherd Catholic School, Rasmussen. Holy Spirit Catholic School, Cranbrook. St Benedicts Catholic School, Shaw. St Clares Catholic School, Burdell. St Josephs Catholic School, Mundingburra. St Josephs Catholic School, North Ward. The Marian School, Currajong. Our Lady of Lourdes School, Ingham. St Michaels School, Palm Island. St Peters School, Halifax. St Colmans School, Home Hill. National Fi...
library.tsv.catholic.edu.au
187478. Trenchless Technology Library catalog
Your cart is empty. Your cart is empty. Trenchless Technology Center ILS. Log in to your account. Trenchless Assessment Guide (TAG-R). Developed for NASSCO and NUCA. Interactive Knowledge Center and Method Selection for Rehabilitation of Sewer Laterals. Selection Assistant for Utility Locating Technologies (Automated Expert System and Technology Database). TT World (Decision Support System). Http:/ ttworld.latech.edu. Products for Manhole Rehab (JUL 2011). Inspection Technology Matrix (Oct 2011).
library.ttcils.latech.edu
187479. Texas Tech University Libraries :: Home
Skip to: page content. Links on this page. Texas Tech University Libraries. How do I find one? Check Status / Renew Items. Overdue and Lost Items. Print, Scan, and Copy. TTU Libraries’ Privacy Policy. Health Sciences Center Library. GIVE TO THE LIBRARIES. Available in Library Collection. News archive at your fingertips. Collection of videos, documents and images from the NBC News historical archives available for classroom and online use. Something to Dance About. News archive at your fingertips. Click h...
library.ttu.edu
187480. TTUC Lib online catalog
Log in to your account. TTUC Lib Online Catalog. Your cart is empty. Log in to create your own lists. TTUC Subscribed Electronic Resources. EBSCO Host Research Databases. Gale Cengage Learning: Expanded Academic and Health and Wellness Resource Center. University of Chicago Press. Taylor and Francis Online Journals. Search across all databases. To get started, just fill in the search. Box below with the keywords with what you want to find and click enter. Log in to your account:.
library.ttuc.ac.ke
187481. Touro University California Library - Touro University, California
CEO and Senior Provost. Touro College and University System. Login to your Library Account. For Students on Rotation. All TUC Research Guides. Library Faculty and Staff. JavaScript disabled or chat unavailable. New York Times Online. The Library has acquired a subscription to the New York Times. Instructions for activating your account are on the A-Z Databases page under NEW YORK TIMES. Free eBook for April 2018 from PsychiatryOnline:. The Evidence-Based Guide to Antidepressant Medications.
library.tu.edu
187482. Tufts University Libraries
The Tufts libraries catalog has moved. Find the new JumboSearch at: http:/ go.tufts.edu/jumbosearch.
library.tufts.edu
187483. Library Services | Technical University of Kenya catalog
Library Services Technical University of Kenya. Your cart is empty. Your cart is empty. Log in to create your own lists. Log in to your account. Log in to your account. We are Open for Business! The Library is open from Monday to Saturday (except on Public/National Holidays). Monday - Friday: 0800 - 2000hrs. Saturday: 0800 - 1600hrs. Access to JAGST- Journal of agriculture Science and Technology. Springer Journal Collections is Here! Awesome Infographic: The Most Read Books in the World. Feature to help ...
library.tukenya.ac.ke
187484. Howard-Tilton Memorial Library
You will be prompted to login when. You connect to a licensed resource. Borrow from Other Libraries (ILL). 7:30am - 3:45am ( services end at 1am ). View hours for all libraries. Research Help Desk: (504) 865-5606. Check-Out Desk: (504) 865-5689. Send Questions, Comments, Complaints. Follow us on LinkedIn! Cite and Organize Your Sources Using Zotero. Apr 4 2018 - 3:00pm. 308 Howard-Tilton Memorial Library. Cite and Organize Your Sources Using Zotero: Undergraduate Research Edition. Apr 11 2018 - 12:00pm.
library.tulane.edu
187485. Welcome to Schusterman Library | Schusterman Library
Skip to main content. To search for articles, see the Start Here search below. The University of Oklahoma. We help students become scholars. Start Here to find Books and Journal Articles. If your email address ends in. Search all content at the Schusterman Library as well as articles, journals, and other electronic content from Bird Library. Search all content at the Schusterman Library including books, articles, journals, and other electronic content from Bizzell Memorial Library. What am I searching?
library.tulsa.ou.edu
187486. Home - Library - Website at Tulsa Community College
Skip to main content. Recent Publications and New Books. Reserve a Study Room. Schedule a Research Consultation. TCC Archives Digital Collection. Mar 28, 2018 12:55 PM. Http:/ library.tulsacc.edu/home. 918595.7172 Northeast Campus Library. 918595.7501 Southeast Campus Library. 918595.7701 West Campus Library. 2018 Tulsa Community College.
library.tulsacc.edu
187487. LIBRARY | TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA
TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA LIBRARY. Technical University of Mombasa Library. Message from the University Librarian. Tel ( 254 - 41) 2492222. Fax ( 254 - 41) 2493452. Welcome to Technical University of Mombasa Library. The Mission of the Technical University of Mombasa Library is to provide quality information services that will empower the University in carrying out its core activities of teaching, learning, research, community services and consultancy to the highest international standard. IEEE Xpl...
library.tum.ac.ke
187488. Library Databases | Touro University
Teacher or Education Administrator. RN to BSN Admission. Living in Southern Nevada. Student government and organizations. Academic Support Services (Oasis). Student Activities and Programming. College of Osteopathic Medicine. Doctor of Osteopathic Medicine. College of Health and Human Services. Center for Autism and Developmental Disabilities. Childrenâ s Friendship Training. Give to the University. Office of Senior Provost/CEO. The Library Databases tool will search databases that are free to all (.
library.tun.touro.edu
187489. 동원대학교 도서관TONGWON COLLEGE LIBRARY에 오신것을 환영합니다.
동원대학교 도서관 TONGWON COLLEGE LIBRARY. 학술정보안내 6차(2012년 정부부처별 목표 및 전략). 학술정보안내 5차(분야별 통계, 연감 , 백서). 학술정보안내 3차(국가 과제 원문정보원). 나에게 맞는 책을 찾고 싶습니다. 안녕하세요 책을 반납했는데 대출조회를해보니 아. 보고 싶은 책이 있는데 언제 반납 들어오나요? 4월5일(수) 씨네마홀 영화상영 안내. 2017년 4월 베스트셀러 안내. 2017년 4월 이달의 책. 2017학년도 도서관 우수이용자 선정 안내. 2017년 3월 베스트셀러 안내. 페코로스, 어머니 만나러 갑니다. 차이니즈 봉봉 클럽. 03 : 대망. 잠깐 애덤 스미스 씨, 저녁은 누. 유니티로 게임을 만드는 10가지. 12813) 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 26 동원대학교. 일반대표전화 031-799-8888 / 전국대표전화 1544-4114 / FAX 031-763-8549.
library.tw.ac.kr
187490. Home - Merner Pfeiffer Library - TWC Library Home at Tennessee Wesleyan College
Skip to main content. Search for books, e-books, journal articles, films, music files and pictures in one box:. Available in Library Collection. Communication and Mass Media. Complementary and Alternative Medicine. Diplomacy and International Relations. Drama and Theater Arts. Earth and Atmospheric Sciences. Ethnic and Cultural Studies. Library and Information Science. Military History and Science. Mining and Mineral Resources. Nursing and Allied Health. Social Sciences and Humanities. 298 views this year.
library.twcnet.edu
187491. -- Library Master 5.0AI Web OPAC --
library.twghkfkcsp.edu.hk
187492. Health Library
Twin Cities Community Hospital. Birth and Baby Center. Birth and Baby Center. Classes, Tours and Support Groups. Classes, Tours and Support Groups. Birth and Baby Center Pre-Registration. Birth and Baby Center Pre-Registration. Apoyo y recursos en Espaà ola. Apoyo y recursos en Espaà ola. What to Expect in the ER. What to Expect in the ER. Twin Cities Community Hospital. Twin Cities Community Hospital. Pre-Register for Your Visit. Pre-Register for Your Visit. Pre-Register for Your Visit. Send a Cheer Card.
library.twincitieshospital.com
187493. Two Roads Charter School - Library Overview
Two Roads Charter School. Filter By Class ►. You must log in. To send a message to Mrs. Beth Abeyta. Instructor: Mrs. Abeyta. Website not ready yet. Hi, all- if you're looking for the library website, please go to the Two Roads or HOPE website and click on Library on the left side menu. I'm still using School Center, so the most current library info is there. I will be updating this site soon. Website not ready yet. Welcome to the TRCS Library! Is where the library is! Monday, April 30, 2012 at 2:53 PM.
library.two.schoolfusion.us
187494. Albert B. Alkek Library : Texas State University
Albert B. Alkek Library. Albert B. Alkek Library. How Are We Doing? Support the University Library. Books, Media, and More. Writing and Citation Style Guides. Alkek to RRC Delivery Request. Alkek to RRC and RRC to Alkek Delivery. Distance Student Material Request. Pay a Fine/Remove a Hold. Reserve a Library Space or Room. RRC to Alkek Delivery Request. Search for a Missing Item. Thesis and Dissertation Service. Reserve a Library Space or a Room. Bring Your Own Laptop. Check Out a Laptop. How Are We Doing?
library.txstate.edu
187495. Tyler Elementary School - Library Overview
School Hours and Schedules. Vision and Mission Statement. News from the Office. Code of Behavior: English. Kiss and Ride Procedures. Welcome to the Web. Information From the Wellness Committee. Free and Reduced Meals Applications - English. Free and Reduced Meals Applications - Spanish. Risk Management and Security Services. Student Services (Enrollment forms, etc.). VA Dept of Education. 2015 Summer Reading Lists. FAQs - Parent Portal (ParentConnect XP). Summer Office Hours are 8:00AM-4:00PM. Students a...
library.tyleres.schools.pwcs.edu
187496. Library
Scholarship and Financial Aid. Research and Sponsored Projects Office. Science and Innovation Park. 07:30 AM - 03:00 PM. 07:30 AM - 03:00 PM. 07:30 AM - 03:00 PM. 07:30 AM - 03:00 PM. Use Summon to find articles, books, DVDs, images, journals, and more! Find e-journals by title or ISSN. Title contains all words. Search in UAEUs institutional repository Scholarworks. Search in Liwa for books and multimedia available at UAEU, HCT and ZU libraries. Making Changes at the Main Library. Mar 25, 2018.
library.uaeu.ac.ae
187497. Elmer E. Rasmuson Library
Skip to main content. Elmer E. Rasmuson Library. Library Catalog (renew online! Alaska and Polar Regions Collections and Archives. Alaska Books and Periodicals. Alaska Native Language Archive. Historical Manuscripts and Photographs. Oral History Program - Frequently Asked Questions. Rare Books and Maps. AHP CPSU and ANCSA 14(h)(1) Historical Places and Cemetery Sites Collection. Alaska and Polar Periodical Index. Digital Collections and Exhibits. Rasmuson Library Historical Translation Series. Communicat...
library.uaf.edu
187498. The University of Akron Libraries
University of Akron Libraries Catalog. Use double quotes to search as a phrase: "global warming". Use * as a wildcard: polic*, comput*. Use 'and', 'or', and 'and not' in your search: freedom and religion. Search by last name first:. You may also search for the name of an organization or governmental body:. Type as much or as little of the title as you want:. Use double quotes to search as a phrase: "global warming:. Use * as a wildcard: polic*, comput*. India Social Life and Customs.
library.uakron.edu
187499. University of Alberta Libraries
University of Alberta Home. See library exhibits, announcements, and news. A complete list of the services available at our libraries. Let our librarians guide you to the information you need. Help to manage, share, and preserve your research. Login to renew books, place holds, pay fines, and more. How to use Our Search. Books, media, ejournals and more. Cameron Library - Main and Basement Levels. Cameron - Service Desk, Levels 2, 3 and 4. Rutherford North Main Floor. Bruce Peel Special Collections.
library.ualberta.ca
187500. - UAMS LibraryUAMS Library
Skip to main content. University of Arkansas for Medical Sciences. Find: Full Text of Articles. Find: Articles By Topic. Request a Lit Search. Test & Instruments Resources. Browse & Search Site. A to Z Digital Resources. Computers & Printing. Study & Meeting Spaces. After-Hours & Off-Campus Access. Interlibrary Loan & eDD. Education & Research. Arkansas Children’s Hospital Library Services. Faculty & Staff. Directions to the Library. Arts of UAMS in the Library. Find: Full Text of Articles. August 3, 2017.
library.uams.edu
187501. University of Arkansas Library Catalog
Search the Library Catalog. All UofA Campus Libraries. UA Theses and Dissertations. University of Arkansas Libraries. 365 N McIlroy Ave. Fayetteville, AR 72701-4002. See us on Instagram. Follow us on Twitter. Like us on Facebook. Instructional Videos and Tutorials. Like us on Facebook. Follow us on Twitter. Watch us on YouTube. See us on Instagram. Connect with us on Google. Join us on Pinterest. Connect with us on LinkedIn. Find us on FourSquare. 1 University of Arkansas. Fayetteville, AR 72701.
library.uark.edu
187502. University Libraries: The University of the Arts
OneSearch (articles and more). JavaScript disabled or chat unavailable. New theater database available! See some of the latest additions to our collections! Check out UArts Libraries on Instagram. Guide to the Libraries /. All Databases, A-Z. Recommended Resources by Subject. Suggest an Item for Purchase. The University of the Arts University Libraries 320 South Broad Street Philadelphia PA 19102 USA 215-717-6280.
library.uarts.edu
187503. University of British Columbia Library | UBC Library Home
The University of British Columbia. UBC - A Place of Mind. The University of British Columbia. Books and Media (Catalogue). Indexes, Databases and Articles. Chapman Learning Commons Help Desk. Irving K. Barber Learning Centre. Music, Art and Architecture Library. Rare Books and Special Collections. How to Get a Library Card. Print, Copy, Scan. Public Computers and Software. Guides for Library Users. Group and Silent Study Spaces. EZproxy Tips and Troubleshooting. Getting Started on Your Research. As an E...
library.ubc.ca
187504. Error
Sorry, something went wrong. An unexpected error has occurred. Troubleshoot issues with Microsoft SharePoint Foundation. Date and Time: 4/3/2018 2:35:15 PM. Go back to site.
library.ubd.edu.bn
187505. Library UC | Serve With Heart
Mulai beraktifitas sejak Pak Ciputra meresmikan Universitas Ciputra pada tanggal 26 Agustus 2006, saat itu. Menempati lantai 6 di #607 terdiri dari ruang koleksi sekaligus ruang baca; area. Area pelayanan sirkulasi dan ruang Kepala Perpustakaan dengan luas ruang 270M2. Dengan bertambahnya jumlah koleksi dan kebutuhan sarana prasarana di Universitas Ciputra, menjelang tahun ajaran 2011/2012. Yang terdiri dari area. Area sirkulasi khusus pengembalian dan perpanjangan; ruang rapat; sarana layanan. Newslette...
library.uc.ac.id
187506. Toshu Fukami E-Library
Borrow,View,and Renew. Access to the Internet. Academic and Research Workshops. Message from UC President. How to Donate to the UC Library and E-Library. Subject Guides-Databases by Subject. College of Arts & Humanities. College of Science and Technology. College of Social Sciences. Center for English Studies. E-Books from Around the world. E-Collections on Southeast Asia. E-Collections and Digital Libraries. E-Collections from University Libraries. E-Art and Digital Collections from Museums.
library.uc.edu.kh
187507. Home - Library at University of Calgary
Cumming School of Medicine. Faculty of Environmental Design. Faculty of Graduate Studies. Haskayne School of Business. Faculty of Nursing (Qatar). Schulich School of Engineering. Faculty of Social Work. Faculty of Veterinary Medicine. Werklund School of Education. Libraries and Cultural Resources. Art, Architecture and Applied Arts. Earth and Environmental Sciences. Engineering and Applied Sciences. Health and Biological Sciences. Law, Politics and Government. Music, Dance, Drama and Film.
library.ucalgary.ca
187508. Union Christian College Library
The Library of this college is more than nine decades old, having a building of 9300 sq. feet in size. Being the central hub of the teaching learning process of the College, the library caters to the educational needs of the academic community. Now it is fully automated with an international software Alice for Windows, and has been networked with all the teaching departments. Posted on Feb 26 2015 07:24 AM. View all ». U C College P. O. Email: librarianckg@uccollege.edu.in. Template by Riosis Web Team.
library.uccollege.edu.in
187509. Kraemer Library Web Catalog
Advanced Search - Type the keywords you want to find. Limit search to available items. Search for complete phrases by enclosing them in quotation marks. Use "and" or "or" to specify multiple words in any field, any order. Use "and not" to exclude words. Alaska or canada) and (adventure and not vacation). Words may be right-hand truncated using an asterisk ('*') in place of other characters. The '*' wildcard may also be embedded in a search string. You may use '? University of Colorado Colorado Springs.
library.uccs.edu
187510. Home - UC Davis - University Library
SEARCH FOR A TOPIC. Books, Articles, and Media. Subjects, Services, and People. Popular Search Topics: Animal cardiology. SEARCH FOR A TOPIC. Books, Articles, and Media. Subjects, Services, and People. Popular Search Topics: Animal cardiology. SEARCH FOR A TOPIC. Books, Articles, and Media. Subjects, Services, and People. Popular Search Topics: Animal cardiology. Environmental Sciences Librarian/Lead, Instructional Services. 50 Features of Special Collections: Fore-edge Paintings. March 2017, Volume 6.
library.ucdavis.edu
187511. auraria library
Monday, August 10, 2015. The Library offers a variety of tools to help you find the resources you need. Ask Us / Research Help. Look here to find research help, study spaces, technology, faculty resources, and many other services. Ask Us / Research Help. Print, Scan, Copy. The Librarys vision is to be the heart of the learning experience. Giving to the Library. Book or Media Donations. Center for Colorado and the West. Articles, books and more. July 20: New Login Page Beta Testing Begins. Denver, CO 80204.
library.ucdenver.edu
187512. Homepage - UCF Libraries
UCF Libraries Website Homepage. Get started with a quick search of the catalog and multiple databases. Search for scholarly journal, magazine, and newspaper articles. Search for books, ebooks, and more. ISBN, ISSN, OCLC, etc. John C. Hitt. Finding and checking out books. Search our collection of DVDs and streaming videos. Find DVDs, streaming videos, and VHS. Search the UCF Libraries website. John C. Hitt Library. Hours for all Libraries. Print / Copy / Scan. Wed, 4 Apr 2018 14:00:00 -0400. UCF Research ...
library.ucf.edu
187513. Home - James Hardiman Library - NUI Galway
Library Web site only. Entire NUI Galway Web site. Skip to Main Content. Search the Library's Collections. Search for books, journals, databases. 0830 - 22.00. 0830 - 22.00. 0830 - 22.00. 0830 - 22.00. 0830 - 17.30. 1000 - 17.00. Click to view our new guides section. Pay Your Library Fine. James Hardiman Library, National University of Ireland, Galway, University Road, Galway, Ireland.
library.ucg.ie
187514. Library - UCHastings
Index to Legal Periodicals and Books. West's Online Study Aids. Browse our list of research databases. Select exams by professor or course. Includes 10 years of professor-released UC Hastings exams. Browse the Library's topical and course research guides. UC Hastings Faculty Scholarship, College Archives and the Roger J. Traynor Collection. CA Ballot Measures Database. Search California ballot propositions and initiatives from 1911 to the present. Get research help or find library information.
library.uchastings.edu
187515. Lyman Maynard Stowe Library › UConn Health Center
Lyman Maynard Stowe Library. Research and Instructional Services. NIH Public Access Policy. Student Support Librarian Program. Public Computers - Usage Policy. Off-campus Access / Proxy. Hours and Phone Numbers. CME - Point of Care. Consult with a librarian? Get items we don't own? Attend a library class? Update my Proxy account? The Medical Letter CME Tutorial. Earn CME/CE and ABIM MOC credits.
library.uchc.edu
187516. Home Page - UCI Libraries
Libraries Gateway Study Center. For Users with Disabilities. Subject and Course Guides. Databases to Get You Started. Special Collections and Archives. UCIspace @ the Libraries. Report a Library Incident. Books, Articles, and More. Subject and Course Guides. Databases to get you started. Our most popular guides:. 1 Databases To Get You Started. 2 Writing 39C: Argument and Research. 3 Research Impacts Using Citation Metrics. 5 Criminology, Law and Society. 10 Film and Media Studies. More news and alerts.
library.uci.edu
187517. Welcome to University City Schools
Welcome to University City Schools. Barbara C. Jordan Elementary School. Flynn Park Elementary School. Jackson Park Elementary School. Brittany Woods Middle School. University City High School. 8/10/2015 6:55 PM CDT.
library.ucityschools.org
187518. Welcome to the UCLA Library
Skip to main content. Research and Teaching Support. About the UCLA Library. Giving to UCLA Library. Jobs @ UCLA Library. Find books, journals and more. Title - start of. Journal title - start of. Author List (last name, first name). Author and title list. Subject list - start of. Melvyl UC Catalog ( selected articles). What am I searching? What am I searching? Search several databases at once. What am I searching? Where else can I search? Search for a database. What am I searching? Database titles and d...
library.ucla.edu
187519. UC Merced Library | Not what other research libraries are, what they will be.
UC Libraries Catalog (Melvyl). Study and Collaborative Spaces. Large Events and Tabling. Print, Copy, Scan. Connecting Off Campus (VPN). New Books and DVDs. Federal Depository Library Program. Stories of the San Joaquin. Faculty and Student Work. Online Archive of California. Subject and Course Guides. Meet with a Librarian. Digital Curation and Scholarship. Schedule a Research Appointment. Schedule an Instruction Session. Library News and Events. Hours: 7am - 12am. April 6, 2018. March 2, 2018. Along wi...
library.ucmerced.edu
187520. Home - James C. Kirkpatrick Library - University of Central Missouri
Skip to main content. Journals, Articles, and Databases. Graduate Papers and Theses. Book a Study Room. Request New Library Materials. Display Case Request Form. Center for Teaching and Learning. Intro to JCKL Video. James C. Kirkpatrick. University of Central Missouri. Google Apps @ UCM. University of Central Missouri. Google Apps @ UCM. James C. Kirkpatrick Library Home Page. More Ways to Search. New MOBIUS OverDrive Collection. Over 2,600 e-books and 3,100 audiobooks. Out of the Stacks, January 2018.
library.ucmo.edu
187521. UCO Library
Go to Central Search. Go to Ask Us. Go to Hours, Calendar, Directory. Go to Library Account Login. Go to Interlibrary Loan Login. Go to Library Services. Go to Faculty Services. Go to Government Information. Go to Friends and Events. Go to Library News. How do I use Central Search? Tuesday, April 3: We are open 7:30am-2:00am today. Library Services and Forms. Archives and Special Collections. Friends of the Library. Start your research with Credo. Chat With a Librarian. Meet With A Librarian. Enjoy livel...
library.uco.edu
187522. UCP Library
Online Public Access Catalog. LATEST NEWS and EVENTS. Table of Contents Service. Electric Document Delivery Service (EDD). Similarity Index Report Service. Computers for Searching E-resources. Library, University of Central Punjab. 1 KhayabaneJinnah Road, Johar Town. Lahore 54600, Pakistan. EMail: refdesk.library@ucp.edu.pk. Designed and maintained by: towertechnologies.
library.ucp.edu.pk
187523. Welcome! | UCR Library
Skip to main content. Borrow, Renew, Return. Getting a Library Card. Print, Copy, Scan. Software on Public Computers. How to Use My ILL Requests. How Do I Find? Learning Resources Display Center. Put Materials on Course Reserves. Affordable Course Materials Initiative. Rivera Library Floor Maps. Orbach Science Library Floor Maps. Special Collections and University Archives. Directions, Parking, Mailing Address. Giving to the Library. Special Collections and University Archives. How Do I Find? Apr 5, 2018.
library.ucr.edu
187524. home | University Library
Skip to main content. Books, Articles and More. Books and More at UCSC Cruzcat. Search Libraries Worldwide Melvyl. Ask a Librarian Get help online or in person. Find Resources by Subject Research Guides. Locate a Book in the Library. Connect From Your Computer. Borrow Tech and Equipment @ the David Kirk DSC. Billing Fees, Overdues and Lost Materials. Borrow From Another Library Melvyl. How to Request an ILL. ILL Help and FAQs. Teaching Support For Instructors. Reserve a Study Room. Friends of the Library.
library.ucsc.edu
187525. UCSF Library
University of California San Francisco. Archives & Special Collections. All UC Library Catalogs (Melvyl). Expert Guides by Subject. Tobacco & Industry Documents. Borrow, Renew, Request. Workshops & Events. Computer Labs & Study Spaces. Print, Scan, Copy. Tech Commons & Tech Support. Getting UCSF Full text Access. Getting UCSF Full text Access. Borrow Laptops & Accessories. Print, Scan, Copy. Tech Commons & Tech Support. My Interlibrary Loan Requests. Find Articles, Books and More. More Library News….
library.ucsf.edu
187526. Uganda Christian University Library catalog
Log in to your account. Uganda Christian University Library. Bishop Barham University College Library. Hamu Mukasa Library - Law and Science section; Level 3. St Paul, Ringli, Arua Campus Library. Your cart is empty. Media and computer law. Law of torts and Negligence. Log in to create your own lists. Your Quick KIOX Search of Library e-journals, e-books and databases:. Type your search phrase in the box below. Eg. "maternal health" and click Submit. The Library is closed. Log in to your account:.
library.ucu.ac.ug
187527. Home - LibGuides at University of Charleston
Skip to main content. Libguide Update in Progress Error. Some Good Advice for a New Semester. Scientific American now Available in JStor. Full list of Databases the library subscribes to, including trial access. Go to A-Z List.
library.ucwv.edu
187528. Καλώς ορίσατε | Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά τις γιορτές του Πάσχα. Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου. Όλες τις η-πηγές (άρθρα, η-βιβλία, περιοδικά, DVD, κ.ά.). Ηλεκτρονικές πηγές (η-περιοδικά, η-βιβλία, κ.ά.). Κοινοπρακτικές συμφωνίες με εκδότες. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές με Wi-Fi και VPN. Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής. Καλές τέχνες και πολιτισμός. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός. Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ενιαίας αναζήτησης (encore). Ωράριο Βιβλιοθήκης κατά τις γιορτές του Πάσχα, 2-15 Απριλίου 2018.
library.ucy.ac.cy
187529. University of Delaware Library
University of Delaware Library. For full site functionality, please activate JavaScript! Film and Video Collection. Student Multimedia Design Center. More Collections and Services. Select previous search option. Select next search option. Area, Ethnic and Gender Studies. Engineering and Physical Sciences. Government, Law and Politics. Life and Health Sciences. Art, Architecture and Applied Arts. Earth and Environmental Sciences. Engineering and Applied Sciences. Health and Biological Sciences. Spanish La...
library.udel.edu
187530. Library | UDOM Library
Click the button to search library collections. Sunday and Public holidays. The University of Dodoma library comprises of four college libraries and two school libraries. The libraries are located at the respective colleges/schools:. College of Informatics and Virtual Education. College of Natural and Mathematical Sciences. College of Health Sciences. School of Social sciences. A Word From the Director. The library offers training workshops on searching, evaluating and referencing information sources&#46...
library.udom.ac.tz
187531. Home
We have latest books. Furthermore, the staff and students of the university can access the electronic resources remotely. Information on electronic resources can be found f. Guidance on Information Retrieval. The library offers guidance on information retrieval. Some of it is open to everyone and some of it is integrated into the curriculum of the schools. . Arts and Social Science. Welcome to UDSM Library. Our vision,Mission and core values. To provide contemporary information services that will empower...
library.udsm.ac.tz
187532. Welcome to University of the East
Welcome to University of the East. University of the East Libraries. Follett School Solutions, Inc. 14 0 0 AU2. 1/13/2017 11:05 AM PST.
library.ue.edu.ph
187533. Central Library, University of Engineering and Technology Taxila catalog
Central Library, University of Engineering and Technology Taxila. Your cart is empty. Your cart is empty. Log in to create your own lists. Log in to your account. University of Engineering and Technology, Taxila. Central Library UET, Taxila. Central Library UET, Taxila. Log in to your account. Find out what's new. UET Thesis and Dissertations. Books Exhibition at UET Taxila held on December 28 and 29, 2015. OPAC has been launched at University of Engineering and Technology, Taxila. Log in to your account:.
library.uettaxila.edu.pk
187534. UFS Library and Information Service
Access to Bloemfontein Campus. Institute for Reconciliation and Social Justice. The No Student Hungry (NSH) Programme. Leadership for Change Programme. First Global Leadership Summit. Research at the UFS. Trauma, Forgiveness and Reconciliation Studies. Centre for Research on Higher Education and Development. Vice-Chancellor’s Prestige Scholars Programme (PSP). Jonathan Edwards Centre Africa. Archive for Contemporary Affairs. SA-YSSP (Southern African Young Scientists Summer Program). A-Z list of e-books.
library.ufs.ac.za
187535. University of Ghana Library System
Databases Quick A - Z. Databases A - Z. Live Chat : Ask-a-Librarian. Advanced Keyword Search Tips. How Do I Pay a Fine? Charges for Lost or Damaged Materials. University of Ghana Online Catalogue (UGCat). What's new in the Libraries. Suggest Items for Purchase. Comments and Suggestion Box. Accra City Campus Library. College of Agriculture and Consumer Sciences Library. College of Health Sciences Library. Faculty of Law Library. Institute of African Studies Library. Population and Social Science Library.
library.ug.edu.gh
187536. HOME | UGA Libraries
Skip to main content. Online Audio and Video. Get Full Text Online. Connect from Off Campus. Direct URLS for Databases and Ejournals. Library Tools and Tutorials. Guide: How to Do Research. Digital Library of Georgia. Materials at UGA Libraries. Special Collections Research Account. Materials Beyond UGA Libraries. Lost and Damaged Items. Lending and Delivery Services. Borrowing from Other Libraries. Print, Scan or Copy. Map and Govt. Information Library. Carnegie Library Learning Center. Lunch and Learn:...
library.uga.edu
187537. Home
Turn on more accessible mode. Turn off more accessible mode. Skip to main content. The Ian Maddox Library, Museum and Archive. 160;         . Open for Public Viewing, Researchers and to all Freemasons. The Ian Maddox Library, Museum and Archive. 2pm Mon-Fri and after hours by appointment. Call: 07 3229 3533.
library.uglq.org.au
187538. UH Library Catalog
University of Houston-Clear Lake.
library.uh.edu
187539. Welcome - UHD Library Research Guides - Research Guides at University of Houston-Downtown
This is the "Welcome" page of the "UHD Library Research Guides" guide. Alternate Page for Screenreader Users. Skip to Page Navigation. Skip to Page Content. UHD Library Research Guides. UHD Library Research Guides. Research assistance, subject guides, class guides and useful resources compiled by your friendly librarians. Know what we know - find it in Research Guides! Last Updated: Jul 21, 2015. URL: http:/ library.uhd.edu/Research. Selected answers (links open in new window):. How do I use LibSearch?
library.uhd.edu
187540. KDL-Enriching Your Knowledge
SJ Kay - шаблон joomla. ART and SOCIAL SCIENCE EDUCATION. HUMAN KINETICS and HEALTH EDUCATION. EARLY CHILDHOOD AND EDUCATIONAL FOUNDATION. SCIENCE and TECHNOLOGY EDUCATION. VETERINARY SUGERY AND RADIOLOGY. VETERINARY PHYSIOLOGY and BIOCHEMISTRY. AGRICULTURAL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING. LIBRARY and INFORMATION SCIENCE. Apply to use IT Facilities. New Arrival Books 1. New Arrival Books 2. New Arrival Books 3. New Arrival Books 4. ART and SOCIAL SCIENCE EDUCATION. HUMAN KINETICS and HEALTH EDUCATION.
library.ui.edu.ng
187541. University Library
This page is taking too long to load. Try refreshing the page, or you may need to update your browser. We recommend using the latest version of IE11, Edge, Chrome, Firefox or Safari. Skip to the content of this page. The site search form. Or go to the the site home page. Expand Digital Images menu. Special Collections and University Archives. Theses, Dissertations and UIC Publications. Expand Chicago-Health Sciences menu. Expand Peoria-Health Sciences menu. Expand Rockford-Health Sciences menu. Online an...
library.uic.edu
187542. Home | Brookens Library
Today's hours ( view more. UIS Theses and Dissertations. Borrow, Renew, Request. Print, Copy, Scan. Instruction Services for Faculty. Course Reserves for Faculty. Try Mango today, our online language learning system teaching practical conversation skills! Our student employees are vital to the operations of the Library. Learn more about how Dawson embodies Leadership Lived at Brookens. Borrowing eBooks from Brookens has never been easier with the cloudLibrary app! Thu, Mar 29, 2018. Tue, Mar 27, 2018.
library.uis.edu
187543. UIU Library
Searching library catalog is available from 09:00am to 09:00pm. Saturday to Thursday: 9.00 am to 8.00 pm. Saturday-Thursday: 9:00 am-6:00 pm. NB: Check-out time from the library is 10 minutes prior to the library. Poverty and Vulnerability in Rural Bangladesh. Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization. Java : How to Program. IEEE Xplore Digital Library Access from UIU. Notice: Library Service at Campus 1. Schedule of UIU Library during the month of Holy Ramadan.
library.uiu.ac.bd
187544. UKZN Library
Innovation: Journal of . Off-campus access via Ezproxy. Off-campus access via VPN. Barry Biermann Architecture Library. Eleanor Bonnar Music Library. GMJ Sweeney Law Library. Victor Daitz HIV/AIDS Information Gateway. Joe / Ryan Dental Library. Alan Paton Centre and Struggle Archives. Digital Innovation South Africa. South African Music Archive Project. Bookmark and Share Your Site. INFORMATION SEARCHING BY SUBJECT. Drama and Performance Studies. Visual and Fine Arts. Health Sciences, Medicine and Nursing.
library.ukzn.ac.za
187545. UL Libraries - Home
أعادت مكتبة كلية العلوم في مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث فتح أبوابها. اختفاء كتب ماركيز من مكتبات كولومبيا. مكتبات داخل محطات انتظار الحافلات ب إسطنبول. الدعوة إلى إنشاء مكتبة وطنية تعنى بتاريخ الثورة الجزائرية. Online Public Access Catalog. How to write a Bibliography. Evaluation of info sites on web. Search using Boolean logic. Eating, Drinking and Smoking Guidelines. In view of the Lebanese University’s. Role of building and developing the society, its libraries. Photo Gallery Library Day 2014.
library.ul.edu.lb
187546. Library Home - ULAB Library
Institutional Quality Assurance Cell. ULAB is a leader among private universities in Bangladesh. Our vision is to transform education in the country, as well as in the region. Our exclusive partnerships with universities, NGOs, GOs, and research organizations support us in bringing a world-class education to students. Tuition & Fees. Scholarships & Aid. What is Liberal Arts? Where Graduates get Jobs. School of Arts and Humanities. School of Science and Engineering. School of Social Science. Universities ...
library.ulab.edu.bd
187547. Ulster University Library
Welcome to Ulster University Library. All Libraries will be closed Saturday 31st March - Sunday 8th April 2018. And will reopen Monday 9th April 2018. Complete opening hours details can be found on the Library Opening Hours page. Don't forget, the Library Catalogue. Many of our databases. Are accessible from home over Easter. As part of Ulster University's commitment to innovation and the student learning experience, the Library Laptop Lending Service. New E-Resource Trials: HeinOnline Law titles. Is now...
library.ulster.ac.uk
187548. University of Macau -- Wu Yee Sun Library 澳門大學 -- 伍宜孫圖書館
Other Institutes of Higher Education in Macau. Other Library Catalogs using LC and MARC21. Other Universities and Library Links. UM Digital Library Portal. UM Theses and Dissertations. Internet Search Engine Links. Interlibrary Loan and Document Delivery Services. Library I.T. Services. Browse E-Journals By Disciplines. Exhibition on English Scientist Stephen Hawking. UM Digital Library Portal. UM Outstanding Academic Papers by Students (OAPS). Encyclopedia of the History of American Management. Best vie...
library.umac.mo
187549. Raymond H. Fogler Library, University of Maine
Skip to main navigation. Skip to site navigation. Raymond H. Fogler Library. Raymond H. Fogler Library. Apply for Financial Aid. UMaine in Your Area. Division of Student Life. Clery Safety and Security Report. College of Education and Human Development. College of Liberal Arts and Sciences. College of Natural Sciences, Forestry, and Agriculture. Signature and Emerging Areas of Excellence. Center for Undergraduate Research. Office of Research Administration. Office of the Vice President for Research.
library.umaine.edu
187550. UMass Amherst Libraries
Skip to Main Content. University of Massachusetts Amherst. Search the UMass Libraries' Website. Links to common UMass Amherst services and features. Science and Engineering Library. Special Collections and University Archives. W E B Du Bois Center. Giving to the Libraries. Library Stairwell Mural Application. Building Bridges in the Library: Stairwell Mural Application. Science and Engineering Library. W E B Du Bois Center. Select your search target. What am I searching? What am I searching?
library.umass.edu
187551. Welcome to Claire T. Carney Library - UMass Dartmouth | Claire T. Carney Library - UMass Dartmouth
Library Open 7:30 am. NEW Books and Materials. Use quotation marks to search for a "title". Or an "exact phrase.". Did You Know About . Find Articles and Search Databases. Find Books at the Carney and Law Libraries. Find Journals, Magazines and Newspapers (Journal Locator). Course and Subject Guides. Get Books From Other Libraries. Get Articles From Other Libraries. First Time Users Must Register). Reference and Research Services. Library Tutorials and Videos. Easy ILL Requests with BrowZine.
library.umassd.edu